Rozegrano czwartą rundę V Warcabowego Grand Prix Sierpca.

Organizatorami ligi są: Ognisko TKKF „Kubuś”, Centrum Kultury i Sztuki, Rada Powiatowa LZS. Impreza jest dofinansowana ze środków Miasta Sierpca.

Regulamin Grand Prix przewiduje, że odbędzie się sześć rund. Dziesięć najlepszych osób w każdej z rund uzyska punkty w klasyfikacji generalnej. Pod uwagę będzie branych pięć najlepszych wyników danego zawodnika. Osobno grają kobiety i mężczyźni.

Panowie zagrali systemem każdy z każdym. .

Wyniki IV rundy

I m. Andrzej Kwiatkowski 8,5 pkt.

II m. Wojciech Morawski 8,0 pkt.

III m. Michał Klimek 8,0 pkt.

IV m. Jan Szymański 7,5 pkt.

V m. Kazimierz Piotrowski 7 pkt.

VI m. Jan Kosiński 6 pkt.

VII m. Ryszard Kozłowski 5,5 pkt.

VIII m. Józef Wiśniewski 4,5 pkt.

IX m. Ireneusz Mazurowski 4 pkt.

X m. Damian Siemiński 3 pkt.

XI m. Janusz Lipiński 3 pkt.

XII m. Mirosław Ziółkowski 0 pkt.

Klasyfikacja generalna

Lp. Imię i nazwisko 25.01.2018 22.02.2018 15.03.2018 25.10.2018 V runda VI runda Razem Miejsce
1 Andrzej Kwiatkowski 11 11 11 11     44 I
2 Wojciech Morawski . 9 9 9 9     36 II
3 Jan Szymański 8 4 5 7     24 III
4 Kazimierz Piotrowski 6 5 7 6     24 IV
5 Jan Kosiński 5 6 4 5     20 V
6 Michał Klimek   1 8 8     17 VI
7 Ryszard Kozłowski 7 3 3 4     17 VII
8 Ireneusz Mazurowski 3 7 2 2     14 VIII
9 Damian Siemiński 2 2 6 1     11 IX
10 Marcin Wojdat   8         8 X
11 Józef Wiśniewski 1   1 3     5 XI
12 Janusz Lipiński 4     0     4 XII

 

Kobiety zagrały systemem każda z każdą po dwie partie.

Wyniki IV rundy

I m. Danuta Duda 7,5 pkt.

I m. Anna Matuszewska 6,5 pkt.

III m. Alicja Kotelba 3 pkt.

IV m. Renata Będzikowska 3 pkt.

V m. Aleksandra Obrębska 0 pkt.

Klasyfikacja generalna

 

Lp. Imię i nazwisko 25.01.2018 22.02.2018 15.03.2018 25.10.2018 V runda VI runda Razem Miejsce
1 Danuta Duda 11 9 11 11     42 I
2 Anna Matuszewska 9 11 9 9     38 II
3 Alicja Kotelba 8 7 7 8     30 III
4 Anna Kowalkowska 0 8 8       16 IV
5 Aleksandra Obrębska 7 0 0 6     13 V
6 Renata Będzikowska       7     7 VI

 

Link do albumu zdjęć