Zarząd

Jakub Grodzicki – prezes

Anna Matuszewska – wiceprezes

Bogdan Wiśniewski – wiceprezes

Renata Będzikowska – sekretarz

Elżbieta Bombalicka – skarbnik

Mariusz Kędzierski – członek

Komisja Rewizyjna

Janina Giereluk-Lutomirska – przewodnicząca

Maria Sobczak – wiceprzewodnicząca

Ryszard Wiśniewski – sekretarz