Zarząd

Jakub Grodzicki – prezes

Anna Matuszewska – wiceprezes

Bogdan Wiśniewski – wiceprezes

Renata Będzikowska – sekretarz

Elżbieta Bombalicka – skarbnik

Karol Brudnicki – członek

Komisja Rewizyjna

Janina Giereluk-Lutomirska – przewodnicząca

Maria Sobczak – wiceprzewodnicząca

Mariusz Kędzierski – sekretarz