Zarząd

Jakub Grodzicki – Prezes
Anna Matuszewska – Wiceprezes
Bogdan Wiśniewski – Wiceprezes
Radosław Nowakowski – Sekretarz
Aleksandra Obrębska – Skarbnik
Justyna Adamska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Janina Lutomirska – Przewodnicząca
Maria Sobczak – Wiceprzewodnicząca
Ryszard Wiśniewski – Członek