Powstanie ogólnopolskiej organizacji TKKF

3 maja 1957 roku grupa entuzjastów sportu powszechnego ogłosiła deklarację o powstaniu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Nazwa nawiązywała do przedwojennego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Kobiet, którego ostatnia przewodnicząca Maria Miłobędzka uczestniczyła w naradzie założycielskiej.
TKKF nawiązywał do chlubnych tradycji przedwojennych stowarzyszeń, w szczególności do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, który był pierwszą ogólnopolską organizacja kultury fizycznej.

Pierwszym Prezesem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej wybrany został Feliks Kędziorek.
Głównym celem organizacji jest popularyzowanie różnorodnych form działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej i wypoczynkowej zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Hasło „sport dla wszystkich” bez względu na wiek, płeć, kondycję fizyczną jest podstawową wytyczną działalności TKKF-u.

Powstanie Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc

16 kwietnia 1962 r., zaledwie pięć lat po powstaniu ogólnopolskiej organizacji TKKF-u utworzono pierwsze na terenie Sierpca Ognisko TKKF. W „Trybunie Mazowieckiej” z 30 kwietnia 1962 Wojciech Płóciennik w notatce pt. „Sierpc pragnie stać się Ośrodkiem Kultury Fizycznej” napisał – „Ostatnio grupa sierpeckich działaczy zaczęła się zastanawiać, co zrobić, aby młodym i starym mieszkańcom tego miasta zapewnić rozrywkę, możliwość spotkania na boisku, ewentualnie zorganizować wycieczkę do lasu lub pobliskie jeziora.

Jedyny Klub Sportowy „Unia”, który przeżywa częste wzloty i upadki, czy też miejscowy MKS, skupiający młodzież szkolną – nie rozwiązuje problemu sportu, a szczególnie sportu w sensie masowym, który by skupiał ludzi pragnących czynnego wypoczynku na boisku. Takie możliwości daje jedynie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

Miejscowi działacze nie czekali, aż ktoś z Warszawy przyjedzie i zaproponuje im zorganizowanie Ogniska TKKF, lecz sami zabrali się do pracy. W lokalu miejscowego Powiatowego domu Kultury „zrodziła się” myśl stworzenia Ogniska TKKF i tam też odbyło się zebranie organizacyjne. Obok starszych panów z brzuszkami, dostrzegliśmy wiele młodych twarzy, obok prokuratora powiatowego siedział miejscowy rolnik – zapalony szachista, a jeden z inicjatorów stworzenia Ogniska, przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej Tadeusz Mielczarek z pełną znajomością sprawy dyskutował z kierownikiem Domu Kultury Tadeuszem Olkuckim o rozgrywkach siatkówki i lekkoatletyce. Wszyscy uczestnicy zebrania spotkali się z jedną wspólną myślą: co zrobić i jak zrobić, aby uprzyjemnić czas sobie i mieszkańcom miasta. W dyskusji nad programem działania rzucono wiele projektów i wniosków i przyznać trzeba, że były to wnioski realne. Obecność na zebraniu miejscowych władz z wiceprzewodniczącym prezydium Powiatowej Rady Narodowej Władysławem Pytlem na czele, dalej fakt, że prezesem Ogniska TKKF wybrano przewodniczącego prezydium MRN Tadeusza Mielczarka, a do Zarządu m.in. wybrano prokuratora powiatowego Sylwestra Jaromskiego, kierownika Domu Kultury Tadeusza Olkuckiego, nauczyciela w.f. Ryszarda Bramczewskiego – daje gwarancję, że Sierpc stanie się poważnym Ośrodkiem Kultury Fizycznej, który promieniować będzie na sąsiednie miejscowości”.

Zarząd Główny TKKF w związku ze wzrastającą liczbą Ognisk wydał zarządzenie, aby każde Ognisko przyjęło swoją nazwę, odróżniającą go od innych. 17 marca 1978 r. na uroczystym zebraniu sprawozdawczym, połączonym z obchodami XV-lecia powstania pierwszego sierpeckiego Ogniska podjęto uchwałę o nadaniu mu imienia Ogniska TKKF „Kubuś”.

Ludzie związani z Ogniskiem

Od 1962 roku do chwili obecnej wydano 1017 legitymacji członkowskich. Organizacja funkcjonuje dzięki zaangażowaniu wyłącznie społecznych działaczy.

Od powstanie Ogniska funkcje w Zarządzie pełnili:

Prezesi:

 • Tadeusz Mielczarek 1962-1964
 • Tadeusz Olkucki 1964-1976
 • Jakub Grodzicki 1976 do chwili obecnej

Wiceprezesi:

 • Tadeusz Mańkowski
 • Tadeusz Mielczarek
 • Sylwester Jaromski
 • Jan Koszalski
 • Wojciech Wiśniewski
 • Krzysztof Mączewski
 • Sławomir Malanowski

Formy działalności Ogniska

W ciągu ponad czterdziestoletniej działalności Ognisko popularyzuje i promuje wiele dyscyplin rekreacyjnych i sportowych, szybko reagując na potrzeby, zainteresowania i aktualną modę.

Zajęcia stałe prowadzone przy Ognisku TKKF „Kubuś”

Lata 60-80-te:

 • pierwsza w powiecie sekcja badmintona (kometki) i ringo
 • drużyna piłki siatkowej
 • kulturystyka
 • brydż
 • warcaby
 • szachy
 • tenis ziemny
 • tenis stołowy
 • żeglarstwo
 • ćwiczenia gimnastyczne w terenie (boisko, las)

Lata 90-te:

 • zajęcia fitness dla pań dbających o zdrowie i zgrabna sylwetkę, organizowane w pierwszej w mieście sali ćwiczeń rehabilitacyjno-rekreacyjnych. Możliwość korzystania z nowoczesnej sauny na podczerwień (infrared)
 • drużyna piłki siatkowej
 • drużyna piłki koszykowej
 • kluby biegacza popularyzujące jogging. Biegacze Ogniska znani są już w całym krau. Od 1997 r. organizujemy Sierpecki Minimaraton, który jest największą imprezą biegową na terenie Sierpca.
 • brydż
 • szachy
 • warcaby

Aktualnie

 • Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób trzeciego wieku (powyżej 55 roku życia) – jeden z 20 w kraju, który od początku cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród pań
 • gry i zabawy w wodzie oraz nauka pływania na Krytej Pływalni
 • Klub Biegacza coraz prężniej działający
 • sekcje gier stolikowych: szachy, warcaby, brydż
 • narciarstwo biegowe

Oprócz zajęć stałych corocznie prowadzimy szereg imprez sportowo-rekreacyjnych. Zapraszamy wszystkich na rodzinne festyny, turnieje gier zespołowych jak i indywidualnych oraz na biegi przełajowe. O szczegółach będziemy informować w aktualnościach.