16 listopada 2022 r. w wieku 71 lat zmarł Andrzej Sołtysiak — Honorowy Członek Ogniska TKKF „Kubuś”, wieloletni przewodniczący Komisji Rewizyjnej, żeglarz, brydżysta. W piątek, 25 listopada 2022 r. odbył się pogrzeb Andrzeja. W Jego ostatniej drodze uczestniczył nasz poczet sztandarowy oraz członkowie Ogniska. W imieniu Zarządu i członków Ogniska Andrzeja Sołtysiaka pożegnał prezes Jakub Grodzicki. Żegnamy dzisiaj naszego kolegę Andrzeja Sołtysiaka — członka Ogniska TKKF „Kubuś” w Sierpcu od 1979 roku. Przez wiele lat uczestniczył w zajęciach sekcji żeglarskiej. To była jego wielka pasja. Sam zbudował jacht. Jeszcze rok temu razem żeglowaliśmy podczas jednych z wyścigów Cyklicznych Regat Żeglarskich o Puchar Jeziora Urszulewskiego, wspominając czasy Jego udziału w zawodach o Błękitną Wstęgę Jezior Mazurskich. Dzięki Andrzejowi półki w siedzibie Ogniska szybko zapełniły się wspaniałymi trofeami. Potrafił zarażać swoją pasją innych. Chętnie dzielił się też posiadaną wiedzą, Szkoląc młodych adeptów żeglarstwa. Z wielką przyjemnością patrzyło się, jak żegluje, najczęściej ze swoją ukochaną żoną Ewą. Andrzej często grywał w brydża sportowego, biorąc udział w turniejach. Przez wiele lat był też członkiem, później przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Zawsze można było na niego liczyć. Jako prezes Spółdzielni Pracy Jedność wspierał Ognisko, często sponsorując nasze imprezy. W 2016 roku Walne Zabranie Członków nadało mu tytuł Honorowego Członka. Otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Został odznaczony Brązową Odznaką „Za zasługi dla Sportu”, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Medalem 50-lecia TKKF oraz Odznaką 55-lecia TKKF „Za Zasługi”. Jeszcze kilka dni temu przekazaliśmy mu Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z okazji 60-lecia Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc wraz z okolicznościowym medalem. Drogi Andrzeju, zawsze ceniliśmy Ciebie za to, że byłeś perfekcyjny w swoich działaniach, a zarazem wyrozumiały dla błędów innych. Wprawdzie nie ma Cię już wśród nas, ale na zawsze pozostanie pamięć o Tobie jako pogodnym i dobrym człowieku. Dziękuję Ci za te wszystkie lata, które było nam dane w rodzinie TKKF-owskiej razem przeżyć. Teraz wyruszyłeś w swoją ostatnią drogę – marsz ku wieczności. Widać tam na górze potrzebują kolejnego fascynata żeglarstwa. Żegluj więc spokojnie wśród niebiańskich fal. Zawsze będzie nam Ciebie brakować, zawsze będziemy odczuwać bliskość Twojej przyjaźni, chęć niesienia pomocy i troskę o innych. Zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. Żegnam Cię w imieniu Zarządu i wszystkich członków Ogniska TKKF „Kubuś” w Sierpcu. Składamy Ci hołd i z wyrazem szacunku pochylamy sztandar naszej organizacji nad urną z Twoimi prochami. Spoczywaj w pokoju. Składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

 

Link do albumu zdjęć