Regulamin

Mazowieckiego Turnieju Warcab 100-polowych 2017

pod patronatem Burmistrza Miasta Sierpc

Organizacja i współpraca:

 • Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Warszawa,

 • Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych Warszawa,

 • Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Kubuś” Sierpc

 • Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Cel zawodów:

 • Współzawodnictwo sportowe warcabistów i wyłonienie najlepszych graczy;

 • Rozwój intelektualny i integracja;

 • Zapobieganie zjawiskom patologii i zagospodarowanie czasu wolnego;

 • Promocja sportów intelektualnych.

Termin i miejsce:

 • Turniej odbędzie się w dniu 21.10.2017 r. (sobota). Początek zawodów o godz. 10.00.;

 • Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, ul. Piastowska 39

Warunki uczestnictwa:

 • W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani grą;

 • Mistrzostwa odbędą się w 1 grupie wiekowej OPEN,

 • Udział w turnieju jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona do 50 osób, prosimy o wcześniejsze zgłoszenia (kto pierwszy ten lepszy) lub e-mail: ognisko-kubus@o2.pl

 • Udział w turnieju jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w celach niezbędnych do realizacji zawodów.

System rozgrywek:

 • Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim kontrolowanym na dystansie 5 rund;

 • Tempo gry wynosi 15 minut dla zawodnika na całkowite zakończenie partii.

Nagrody:

 • Puchary za zajęcie pierwszych trzech miejsc w grupach; a) dzieci do lat 16, b) kobiety powyżej 16 lat, c) mężczyźni powyżej 16 lat.

 • Nagrody rzeczowe dla najlepszych;

 • Dyplomy;

Uwagi końcowe:

 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora;

 • Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Cezary Domińczak, tel. 600 727 357, drogą elektroniczną: cezary-dominczak@wp.pl

Jakub Grodzicki, tel 606 907 721

Harmonogram godzinowy:

Do godz. 10.00. – potwierdzenie obecności

Do godz. 10.10 – ostateczne sprawdzenie listy startowej.

Godz. 10.10. – 12.40. – rozgrywki rundy I – V

12.45. – 14.55. – wręczenie nagród i zakończeniu turnieju

Projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Projekt jest dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego