Na prośbę organizatorów przedstawiamy regulamin mistrzostw i oczywiście zachęcamy do wzięcia udziału.

 

R E G U L A M I N

V Szachowych Mistrzostw Polski Rolników w Przysieku k. Torunia.

1/ Cel zawodów

Celem turnieju jest wyłonienie rolniczego mistrza Polski w szachach oraz mistrza

Polski w kategorii juniorów do lat 18 i juniorów do lat 12, popularyzacja szachów wśród

rolników, wymiana doświadczeń zawodowych oraz podnoszenie poziomu gry szachowej

w środowisku rolniczym. Szachowe Mistrzostwa Polski Rolników zostały wpisane pod tą

nazwą przez Polski Związek Szachowy jako branżowe szachowe Mistrzostwa Polski.

2/ Termin i miejsce

Mistrzostwa będą rozgrywane w dniu 25 listopada 2017 roku w siedzibie Kujawsko-

Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku k/ Torunia.

Organizatorem imprezy jest Komitet Organizacyjny Mistrzostw, współorganizatorem

K-P ODR w Minikowie i Oddział w Przysieku. Osoby funkcyjne turnieju: Piotr Ptaszyński

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Marek Nowacki Dyrektor Oddziału

w Przysieku.

3/ Uczestnictwo

W Mistrzostwach mogą uczestniczyć rolnicy i ich dzieci, oraz emeryci i renciści rolnicy.

Nie ma ograniczeń dotyczących poziomu gry.

4/ Program zawodów

Odprawa techniczna / tylko dla zawodników uprzednio zgłoszonych / o godz. 9.00 na

sali turniejowej, otwarcie Mistrzostw o godz. 10.00, następnie zostanie rozegranych

5 rund. Około godz. 13.00 nastąpi 30 minutowa przerwa na obiad. Po przerwie będą

rozegrane 4 rundy. Uroczyste zakończenie turnieju i wręczenie pucharów i nagród,

oraz pamiątkowych dyplomów około godz. 16.00.

5/ Przepisy gry i turniejowe

W Mistrzostwach obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE dla szachów szybkich. Zawodnik, który spóźni się na rundę ponad 5 minut przegrywa partię walkowerem.

Zawodnik, który wykona nieprawidłowe posunięcie przegrywa partię jeśli jego przeciwnik zgłosi nieprawidłowość przed wykonaniem własnego posunięcia. Zawodnik mający mniej niż dwie minuty do namysłu, może zatrzymać zegar i żądać remisu u sędziego.

O wyniku partii zadecyduje sędzia, którego decyzje są ostateczne.

6/ System rozgrywek

Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 15 minut

na partię dla każdego zawodnika. Oprócz klasyfikacji generalnej zostaną wyłonieni

najlepsi zawodnicy w kategorii junior do lat 18 oraz junior do lat 12. Możliwe wyłonienie

najlepszego zawodnika w kategorii zawodnik niepełnosprawny.

7/ Klasyfikacja

O zajętym miejscu decyduje większa liczba punktów z gry, a w przypadku równości

kolejno: punkty Bucholza z odrzuceniem skrajnych rezultatów, wartościowość wszystkich rezultatów, liczba zwycięstw i progres.

8/ Sprawy finansowe

Zawodnicy startują w Mistrzostwach na własny koszt. Organizator zapewnia w czasie

imprezy ciepłe i zimne napoje, kilka rodzajów ciasta oraz obiad w kilku zestawach.

Wpisowe dla zawodników wynosi 40 zł dla osób dorosłych oraz 20 zł dla dzieci i młodzieży do lat 18 i emerytów i rencistów. Koszty ubezpieczenia ponoszą zawodnicy.

9/ Nagrody i wyróżnienia

Pierwszych trzech zawodników w klasyfikacji generalnej oraz zwycięscy klasyfikacji

specjalnych otrzymają puchary. Zwycięzcy otrzymają wartościowe nagrody rzeczowe

ufundowane przez sponsorów. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe

dyplomy. Wykaz nagród będzie dostępny na odprawie technicznej dla zawodników.

10/ Sędziowanie

Zawody prowadzi sędzia główny z licencją FIDE, przy pomocy sędziego asystującego.

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do sędziego asystenta, który wydaje orzeczenia

w pierwszej instancji. Składający reklamacje zawodnik musi uprzednio zatrzymać zegar

szachowy. Odwołanie od decyzji sędziego asystenta należy kierować do sędziego

głównego, którego decyzje są ostateczne. Sędzia główny składa sprawozdanie z zawodów do organizatora.

11/ Inne sprawy

Sprzęt do gry zapewnia organizator imprezy. Koszty organizacyjne zawodów pokrywają

sponsorzy.

Za Komitet Organizacyjny Mistrzostw

Przewodniczący Piotr Ptaszyński