Mikołajkowy Turniej Szachowy

Turniej Internetowy 2020

Regulamin

 1. Organizatorzy: Mazowieckie TKKF w Warszawie, Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu. Impreza otrzymała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 2. Realizacja i miejsce rozgrywania zawodów: serwis internetowy https://lichess.org/

 3. Cel: popularyzacja sportu szachowego.

 4. Uczestnictwo: w zawodach mogą brać udział mieszkańcy województwa mazowieckiego bez względu na wiek. Udział w zawodach jest bezpłatny.

 5. System rozgrywek: turniej zostanie rozegrany zgodnie z zasadami obowiązującymi w serwisie https://lichess.org

 6. Tempo gry: 7 partii rozegranych w tempie 10 minut na partię dla każdego zawodnika.

 7. Terminarz: turniej 5 grudnia 2020 roku, rozgrywany w sobotę w godzinach 10:00 – 14:00.

 8. Uczestnictwo wymaga rejestracji w serwisie https://lichess.org każdy podaje swój login i wymyślone hasło oraz adres e-mailowy.

 9. Wysłanie e-maila do sędziego turniejeszachowe@interia.pl z podaniem zarejestrowanego loginu, imienia i nazwiska, pełnej daty urodzenia, posiadanej kategorii szachowej, oraz do organizatora ognisko-kubus@o2.pl z podaniem loginu, imienia i nazwiska, miejscowości (ewentualnie przynależności klubowej, szkoły) oraz pełną datę urodzenia.

 10. W dniu zawodów sędzia wyśle wszystkim zgłoszonym link do turnieju oraz hasło dostępu do turnieju.

 11. Logowanie: na pół godziny przed rozpoczęciem gry zawodnicy muszą zalogować się na swoje konto.

 12. Zalogowany uczestnik używa linku i hasła dostępu do turnieju otrzymanego od sędziego.

 13. Początek turnieju następuje o wyznaczonej godzinie. Pojawi się wówczas szachownica, białe muszą wykonać posunięcie w ciągu kilku sekund, czarne także mają na odpowiedź kilka sekund. W ten sposób rozpoczyna się gra. W razie spóźnienia z wykonaniem ruchu zawodnik nieodwołalnie przegrywa partię. Po zakończeniu gry należy użyć przycisku powrotu do turnieju i oczekiwać na kojarzenie. Kojarzenie jest dokonywane automatycznie, za każdym razem trzeba natychmiast rozpoczynać partię. W przypadku przegranej na czas należy wrócić do turnieju używając przycisku i podając powtórnie hasło uzyskane od sędziego.

 14. Zakończenie turnieju: system wyświetla wyniki i kolejność.

 15. Punktacja: punkty uzyskane w turnieju będą sumowane.

 16. Zasady punktacji: miejsce zajęte w turnieju określa suma punktów zdobytych w grze oraz ewentualnie punktacja dodatkowa..

 17. Nagrody: dla trzech najlepszych osób w następujących kategoriach: szkoły podstawowe (dziewczynki i chłopcy) oraz open (kobiety i mężczyźni) są puchary i nagrody. Przewidziane są także nagrody niespodzianki dla najlepszych szachistów z powiatu sierpeckiego.

 18. Postanowienia końcowe:

 • Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.
 • Udział w Mikołajkowym Turnieju Szachowym jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika. Przetwarzanie ma na celu wyłącznie promowanie działań sportowo-rekreacyjnych. Niemniej jednak uczestnikowi przysługuje prawo odmowy zgody w każdym momencie, także dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczanie przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych.