W sobotę, 17 lutego 2024 r., odbył się VII Zjazd Delegatów Mazowieckiego TKKF w Warszawie. Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc reprezentował prezes Jakub Grodzicki. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrano też nowe władze Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Prezesem na kolejną kadencję został Jacek Bączkowski z TKKF Chomiczówka Warszawa. Wiceprezesami wybrano: Marcina Górnika — Regionalne TKKF Radom, Witolda Jakubika — Miejskie TKKF Siedlce i Piotra Śliwińskiego — TKKF AS Warszawa. Funkcję sekretarza będzie pełnił Jakub Grodzicki — Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc, a skarbnika Marcin Głuszak — TKKF Chomiczówka Warszawa. Członkiem Zarządu został Ryszard Myśliwski — TKKF „Apollo” Otwock.

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego TKKF wybrano Marię Paulinę Ziębę— Regionalne TKKF Radom. Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Jacek Knittel — TKKF Politechnika Warszawa, a sekretarzem Zenon Lewandowski — Ciechanów.

Gratulujemy nowym władzom i życzymy owocnej pracy.

fot. Zenon Lewandowski