We wtorek, 22 czerwca 2021 r., w Urzędzie Miejskim w Sierpcu doszło do spotkania radnych z komisji oświaty, kultury, opieki społecznej i zdrowia z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc reprezentował prezes Jakub Grodzicki, który przedstawił sprawozdanie z naszej działalności w 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem imprez (XXIII Memoriał im. Włodzimierza Szelenbauma w Brydżu Sportowym Par i VII Warcabowego Grand Prix Sierpca) oraz zajęć Ośrodka Terapii Ruchowej III Wieku, na które otrzymaliśmy dotację z Miasta w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych.

Prezes udostępnił uczestnikom spotkania naszą fotokronikę, w której udokumentowaliśmy wszystkie imprezy z 2020 r.

Rozmawiano też o zmianach, jakie spowodował wybuch pandemii i ogłoszenie lockdawnu na działalność stowarzyszeń.

Link do albumu zdjęć