Dziękujemy Urzędowi Miasta za nowe nasadzenia drzew na skwerze 50-lecia Ogniska TKKF „Kubuś”.  Szkoda, że tak wiele drzewek pada „łupem” wandali i ciągle trzeba je uzupełniać.