Regulamin Sierpeckiej Ligi Szachowej 2019

 1. Organizator:
 • Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu
 • Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 • Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS
 • Sierpecka Liga Szachowa jest dofinansowana ze środków Gminy Miasto Sierpc
 1. Cele turnieju:
 • popularyzacja gry w szachy
 • podnoszenie umiejętności gry w szachy
 1. Zasady uczestnictwa

Turnieje mają charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani: dzieci, młodzież oraz dorośli. Będą cztery kategorie: szkoły podstawowe (dziewczynki i chłopcy) i open (kobiety i mężczyźni). Do rozgrywek ligowych można przystąpić w dowolnym momencie.

 1. System rozgrywek:
 • Cykl będzie się składał z 4 rund.
 • Terminy spotkań: luty, marzec, październik, listopad 2019
 • Każda runda zostanie rozegrana w ciągu jednego dnia
 • Zawodników będzie obowiązywał limit czasowy.
  Rozgrywki będą odbywać się systemem szwajcarskim. Liczba rund zostanie uzależniona od liczby uczestników.
 • Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
 1. Punktacja końcowa Ligi

  Wyniki każdej rundy zostaną przeliczone na punkty. O kolejności końcowej decyduje suma zdobytych punktów z trzech najlepszych rund.

  Ilość punktów za zajęcie miejsca od I do X, według poniższego wzoru

  I miejsce – 11 pkt

  II miejsce – 9 pkt

  III miejsce – 8 pkt

  IV miejsce – 7 pkt

  V miejsce – 6 pkt

  VI miejsce – 5 pkt

  VII miejsce – 4 pkt

  VIII miejsce – 3 pkt

  IX miejsce – 2 pkt

  X miejsce – 1 pkt

  W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności będzie decydować liczba wyższych miejsc w poszczególnych turniejach.

 2. Nagrody:

  Na zakończenie organizator przewiduje nagrody i puchary dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii.

 3. Uwagi końcowe:
 • w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego;
 • Zawodnicy biorący udział w lidze powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie;
 • zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
 • prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi;
 • organizator zastrzega sobie prawa do ewentualnych zmian w regulaminie;
 • za rzeczy pozostawione bez opieki i wypadki zaistniałe z winy uczestnika organizator nie ponosi odpowiedzialności;
 • Udział w Sierpeckiej Lidze Szachowej jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a zwłaszcza na publikację wizerunku. Przetwarzanie ma na celu wyłącznie promowanie działań sportowo-rekreacyjnych. Niemniej jednak uczestnikowi przysługuje prawo odmowy zgody w każdym momencie, także dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczanie przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych.