W czwartek, 24 października, odbyła się trzecia runda VI Warcabowego Grand Prix Sierpca. Organizatorami ligi są: Mazowieckie TKKF w Warszawie, Ognisko TKKF „Kubuś”, Centrum Kultury i Sztuki, Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS. Impreza jest współfinansowana ze środków Gminy Miasto Sierpc oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego

Regulamin Grand Prix przewiduje, że rozegrane będą cztery rundy. Dziesięć najlepszych osób w każdym z turniejów uzyska punkty w klasyfikacji generalnej. Pod uwagę będą brane trzy najlepsze wyniki danego zawodnika. Osobno grają kobiety i mężczyźni.

W trzeciej rundzie panie zagrały system każda z każdą. 

Kobiety zagrały systemem każdy z każdym po dwie partie.

I m. Danuta Duda 11,5 pkt.

II m. Anna Matuszewska 10,5 pkt.

III m. Bożena Kupniewska 6 pkt.

IV m. Patrycja Lewandowska 4 pkt.

V m. Tatiana Piotrowska 0 pkt.

V m. Patrycja Kluczewska 0 pkt.

V m. Małgorzata Skowrońska 0 pkt.

Klasyfikacja generalna

Imię i nazwisko 21.02.2019 21.03.2019 24.10.2019 IV turniej Razem Miejsce
Anna Matuszewska 11 9 9   29 I
Danuta Duda   11 11   22 II
Taida Szulecka 9       9 III
Alicja Kotelba   8     8 IV
Bożena Kupniewska     8   8 IV
Aleksandra Obrębska   7     7 VI
Patrycja Lewandowska     7   7 VI
Tatiana Piotrowska     5   5 VIII
Patrycja Kluczewska     5   5 VIII
Małgorzata Skorońska     5   5 VIII

Panowie zagrali siedem rund systemem szwajcarskim. Każdy z graczy miał do dyspozycji 15 minut na rozegranie partii.

I m. Andrzej Kwiatkowski 5,5 pkt.

II m. Wojciech Morawski 5,0 pkt

III m. Kazimierz Piotrowski 5,0 pkt.

IV m. Jan Szymański 4,5 pkt.

V m. Jan Kosiński 4,5 pkt.

VI m. Michał Klimek 4,0 pkt.

VII m. Damian Siemiński 4,0 pkt.

VIII m. Ryszard Kozłowski 4,0 pkt.

IX m. Ireneusz Mazurowski 3,5 pkt.

X m. Krzysztof Jędrzejewski 2,5 pkt.

XI m. Józef Wiśniewski 2,0 pkt.

XII m. Marcin Jaworowski 2,0 pkt.

XIII m. Wojciech Woźniak 1,5 pkt.

XIV m. Roman Wróblewski 1,0 pkt.

XV m. Konrad Bartel 0,5 pkt.

XVI m. Szymon Barański 0,5 pkt.

 

Klasyfikacja generalna 

Imię i nazwisko 21.02.2019 21.03.2019 24.10.2019 IV turniej Razem Miejsce
Wojciech Morawski 8 11 9   28 I
Andrzej Kwiatkowski 9 4 11   24 II
Jan Szymański 5 9 7   21 III
Michał Klimek 7 7 5   19 IV
Ireneusz Mazurowski 6 6 2   14 V
Damian Siemiński 11 2 4   17 VI
Kazimierz Piotrowski 1 8 8   17 VII
Jan Kosiński 2 5 6   13 VIII
Ryszard Kozłowski 4 3 3   10 IX
Marcin Wojdat 3       3 X
Piotr Bigorajski   1     1 XI
Krzysztof Jędrzejewski     1   1 XI

Link do albumu zdjęć