Ludowe Zespoły Sportowe w powiecie sierpeckim mają już 70 lat. Podczas walnego zebrania sprawozdawczego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Sierpcu przedstawiono krótka historię działalności organizacji na naszym terenie. Władze RPZ LZS podziękowały za współpracę i pomoc, a także za reprezentowanie LZS na zawodach rekreacyjnych i sportowych.

Wśród wyróżnionych był prezes Ogniska TKKF „Kubuś” Jakub Grodzicki. Prezes w imieniu naszej organizacji wręczył przewodniczącemu RP LZS Wojciechowi Szablewskiemu i sekretarzowi Sławomirowi Malanowskiemu pamiątkowy puchar.
Dziękujemy za lata współpracy i liczymy na kolejne wspólnie przeprowadzane imprezy.