W piątek, 17 listopada 2017 r. obchodziliśmy uroczystość z 55-lecia powstania Ogniska TKKF „Kubuś”. Gala odbyła się w Zajeździe Sonata w Studzieńcu. Przybyło wielu znamienitych gości, m.in. poseł na sejm RP Waldemar Olejniczak, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, prezes OSM Grzegorz Gańko, prezes Zarządu Głównego i Mazowieckiego TKKF Jacek Bączkowski, prezes Miejskiego Ogniska TKKF „Promyk” Ciechanów Zenon Lewandowski, starosta sierpecki Jan Laskowski, przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Stachurski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Malanowski, burmistrz Jarosław Perzyński, zastępca burmistrza Ewa Leszczyńska, radni miejscy i powiatowi, wójtowie gmin powiatu sierpeckiego, ks. dziekan Sławomir Zalewski i duchowy opiekun Ogniska ks. Marian Orzechowski, dyrektorzy i kierownicy placówkami oświatowymi, zakładami pracy, przedstawiciele bratnich stowarzyszeń i organizacji, właściciele firm, którzy do lat wspierają działalność organizacji, a przede wszystkim członkowie i sympatycy Ogniska TKKF „Kubuś”.

Najważniejsi są ludzie

– 55 lat – jak to szybko minęło. Przez ten czas tak wiele się zmieniło. Przeżyliśmy przemiany ustrojowe, przetrwaliśmy kryzysy ekonomiczne, dajemy sobie radę z bardzo szybkim postępem cywilizacyjnym i ciągle się rozwijamy. Naszą największą wartością są ludzie – pełni pasji, entuzjazmu i społecznikowskiego zaangażowania, którzy tworzyli, tworzą i mam nadzieję, że nadal będą rozwijać nasze Ognisko – powiedział prezes Jakub Grodzicki.

Wielu osób nie ma już wśród nas, odeszli na niebiańskie boiska. Chwilą ciszy uczczono ich pamięć.

A później przyszedł czas na podsumowanie 55 lat działalności. Niektórzy z rozrzewnieniem oglądali specjalnie przygotowany na tę okazję pokaz multimedialny.

Pro Masovia i listy gratulacyjne

W imieniu Marszałka Adama Struzika radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Grzegorz Gańko wręczył Pro Masovię prezesowi Ogniska Jakubowi Grodzickiemu. Listy gratulacyjne od Marszałka otrzymali: Krystyna Chojnacka, Stanisław Groblewski, Józef Chmielewski, Kazimierz Goczyński, Paweł Kaźmierczak, Bogumiła Kaźmierczak, Waldemar Goczyński, Janusz Maciejewski, Krystyna Antoszek, Krystyna Janiszewska, Stanisław Piórkowski.

Wyróżnienie od TKKF

Zarząd Główny Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Warszawie nadał Złotą Odznakę 60-lecia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ,,Za zasługi”” następującym członkom Ogniska TKKF „Kubuś”: Jakubowi Grodzickiemu,

Markowi Kanty, Sławomirowi Malanowskiemu, Jackowi Nowickiemu, Jerzemu Pufelskiemu, Andrzejowi Sołtysiakowi. Odznaczenia dokonał prezes Zarządu Głównego TKKF Jacek Bączkowski. Zarząd Mazowieckiego TKKF medal ,,Za zasługi w rozwoju kultury fizycznej na terenie Mazowsza” przyznał: Jakubowi Grodzickiemu, Bogdanowi Wiśniewskiemu, Aleksandrze Obrębskiej, Justynie Adamskiej, Radosławowi Nowakowskiemu, Annie Matuszewskiej, Ryszardowi Wiśniewskiemu, Janinie Lutomirskiej, Marii Sobczak. Odznaczenia wręczył prezes Mazowieckiego TKKF Jacek Bączkowski.

Honorowi Członkowie Ogniska

Walne Zebranie Członków Ogniska TKKF Kubuśœ” w Sierpcu nadało godność Członka Honorowego Ogniska: Lilli i Mirosławowi Nadratowskim, właścicielom firmy Staropolska Strzecha oraz Szczepanowi Okonkowskiemu. Pamiątkowe tabliczki wręczył prezes Ogniska TKKF Kubuśœ” Jakub Grodzicki.

Z podziękowaniem za współpracę

Medale „55-lecie Ogniska TKKF Kubuś w Sierpcu” zostały przyznane tym, którzy włączają się w działalność organizacji. Wręczono je przedstawicielom władz: Waldemarowi Olejniczkowi – posłowi na Sejm RP, Piotrowi Zgorzelskiemu – posłowi na Sejm RP, Adamowi Struzikowi – marszałkowi województwa Mazowieckiego, Tomaszowi Kominkowi – dyrektorowi Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Grzegorzowi Gańko – radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Janowi Rzeszotarskiemu – przewodniczącemu Rady Powiatu Sierpeckiego, Janowi Laskowskiemu – staroście sierpeckiemu, Jerzemu Stachurskiemu – przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sierpcu, Dariuszowi Malanowskiemu – wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Sierpcu, Jarosławowi Perzyńskiemu – burmistrzowi miasta Sierpc, Ewie Leszczyńskiej – zastępcy burmistrza miasta Sierpc, Dariuszowi Kalkowskiemu – wójtowi gminy Gozdowo, Zbigniewowi Tomaszewskiemu – wójtowi gminy Mochowo, Janowi Sugajskiemu – wójtowi gminy Rościszewo, Krzysztofowi Korpolińskiemu – wójtowi gminy Sierpc, Andrzejowi Twardowskiemu – wójtowi gminy Szczutowo, Dariuszowi Franczkowi – wójtowi gminy Zawidz, księdzu dziekanowi Sławomirowi Zalewskiemu, księdzu Marianowi Orzechowskiemu, opiekunowi duchowemu Ogniska.

Razem można więcej

Kolejne medale 55-lecia otrzymali przedstawiciele bratnich organizacji: Jacek Bączkowski – prezes ZG TKKF, Zenon Lewandowski – prezes Ogniska TKKF „Promyk” Ciechanów, Witold Jakubik – prezes Miejskiego TKKF w Siedlcach,

Andrzej Jaśkiewicz – prezes Regionalnego TKKF w Radomiu, Jerzy Listkowski – prezes MKS Mazur, Janusz Jezierski – prezes UKS Serw, Hubert Góralski – prezes MKS Kasztelan Sierpc, Wojciech Skorłutowski – przewodniczący Zarządu Osiedla nr 4, Przemysław Burzyński – przewodniczący Zarządu Osiedla nr 7, Józef Chmielewski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej.

Medale 55-lecia Ogniska otrzymali także przedstawiciele placówek oświatowych, zakładów pracy i zaprzyjaźnieni artyści: Anna Chmielewicz – kierownik Internatu przy ZS nr 1, Hanna Kurta – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu, Renata Przybyłowska – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, Ewa Rycharska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu, Piotr Tyndorf – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Sierpcu, Jarosław Żmijewski – dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Ewa Barchanowicz – dyrektor PUP, Katarzyna Przybyłowska – sierpecka malarka,

Edmund Szpanowski – sierpecki rzeźbiarz, Marek Okraszewski – „Człowiek Orkiestra”, Dorota Nawrocka, która po raz kolejny z młodzieżą wystąpiła na naszym jubileuszu.

Ukłon dla sponsorów

Medale 55-lecia otrzymali również sponsorom Ogniska: Paweł Pakieła – dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EMPEGEK w Sierpcu, a jednocześnie radny Rady Powiatu, Lilla i Mirosław Nadratowscy – właściciele Staropolskiej Strzechy, Wojciech Lipiński – właściciel firmy Wojtrans, Adam Lipiński – właściciel firmy Transport Spedycja Lipiński, Sławomir Sawicki – prezes Sierpeckiego Banku Spółdzielczego, Andrzej Pieńkowski – właściciel firmy Skipper, Iwona i Jacek Telesiewicz – właściciele Zajazdu Sonata, Ireneusz Wielimborek – właściciel firmy Wiepol, Józef Długokęcki, właściciel firmy Marjoss.

To oni tworzą Ognisko

Medale 55-lecia należały się tym, dzięki którym Ognisko TKKF „Kubuś” istnieje i działa, czyli członkom. Otrzymali je: rodzina Goczyńskich w składzie: Kazimierz, nestor rodu, Aneta i Waldemar oraz Krystyna Chojnacka, rodzina Kaźmierczaków: Bogumiła i Paweł oraz Paulina Kaźmierczak – Myszyńska, rodzina Wiśniewskich: Anna, Bogumiła i Bogdan, Bogumiła i Stanisław Piórkowscy, Małgorzata i Grzegorz Brzezińscy, Celina i Szczepan Okonkowscy, Elżbieta i Jarosław Perzyńscy, Marta i Przemysław Fijałkowscy, Jolanta i Janusz Maciejewscy, Krystyna i Jerzy Antoszek, Krystyna i Henryk Janiszewscy, Wiesława i Stanisław Majewscy, Maria i Michał Matuszewscy, Katarzyna i Bogdan Nagiewicz, Eugeniusz i Hanna Pawłowscy, Elżbieta i Ireneusz Puszcz, Hanna i Ryszard Ruszkowscy, Wanda i Waldemar Sierakowscy, Danuta i Tomasz Zasadowscy, Maria i Roman Zglińscy,

Zdzisława i Szczepan Żendarscy, Józef Chmielewski, Jacek Nowicki, Marek Kanty

Jerzy Pufelski, Andrzej Sołtysiak, Stanisław Groblewski, Piotr Watemborski, Dariusz Żendarski, Janusz Głuchowski, Renata Będzikowska, Michał Otroszczenko, Krzysztof Kuskowski, Stanisław Groblewski, Danuta Duda, Alicja Kotelba, Grażyna Graczyk, Hanna Ruszkowska, Krystyna Paczkowska, Krystyna Nowakowska, Wiesława Ablewska, Iwona Brudnicka, Ewa Chojnacka, Irena Chojnacka, Teresa Cybulska, Halina Klimkowska, Hanna Kowalska, Maria Laskowska, Hanna Łyzińska, Maria Malinowska, Katarzyna Marciniak, Zofia Mysłowska, Elżbieta Tafur – Ordonez, Krystyna Trukawka, Barbara Wierzbicka, Danuta Wiśniewska, Irena Wiśniewska, Jerzy Zieliński.

Medal 55-lecia otrzymali również członkowie komisji Rewizyjnej Ogniska: Janina Lutomirska – przewodnicząca, Maria Sobczak – wiceprzewodnicząca, Ryszard Wiśniewski – członek oraz członkowie zarządu Ogniska: Jakub Grodzicki – prezes, Bogdan Wiśniewski – wiceprezes, Anna Matuszewska – wiceprezes, Aleksandra Obrębska – skarbnik, Radosław Nowakowski – sekretarz, Justyna Adamska – członek zarządu.

Specjalne podziękowania

Było również specjalne podziękowanie dla prezesa Zarządu Głównego TKKF Jacka Bączkowskiego, które wręczył prezes Ogniska Jakub Grodzicki oraz przedstawiciele władz miejskich burmistrz Jarosław Perzyński i przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Stachurski.

Piętnaście róż i statuetkę otrzymała wiceprezes Anna Matuszewska z okazji 15-lecia pracy w Zarządzie Ogniska.

Nowi członkowie

Naszą tradycją stało się ślubowanie nowych członków na sztandar, czyli osób, które w tym roku przystąpiły do Ogniska. Rota przysięgi brzmiała: Uroczyście ślubuję
godnie reprezentować Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu,
z oddaniem wcielać w życie idee krzewienia kultury fizycznej oraz respektować prawa i obowiązki ujęte w Statucie”.

Gratulacje i życzenia

Zaproszeni gości powiedzieli wiele ciepłych słów, podziwiając dokonania członków Ogniska. Gratulowano jubileuszu i życzono kolejnych wspaniałych lat. Były pamiątkowe patery, statuetki, listy gratulacyjne, kwiaty, obraz, rzeźby, a nawet symboliczne maskotki – słoń na szczęście i misternie wykonany z kolorowego papieru miś Kubuś

Dla artystów

Jubileuszową galę uświetniły występy młodzieży. Zebrani usłyszeli znane szlagiery w wykonaniu Michała Trzonkowskiego, Małgorzaty Wojtas, Julii Żmijewskiej, Magdaleny Całki. Na skrzypcach grała Olga Nawrocka, na gitarze Hubert Lewandowski, a na instrumentach perkusyjnych Oskar Krześniak. Młodych artystów przygotowała ich Dorota Nawrocka.

Podczas gali można było również obejrzeć wystawę obrazów Katarzyny Przybyłowskiej. Każdy, kto wchodził, zwracał uwagę na piękne dzieła sierpeckiej malarki.

Na zakończenie części oficjalnej prezes Jakub Grodzicki podziękował wszystkim, za przybycie, okazane wyrazy sympatii i życzliwości, wieloletnią pomoc i wspieranie organizacji w realizowaniu jej statutowej działalności.

Niech żyje bal

Po części oficjalnej przyszedł czas na jubileuszowy bal, podczas którego zgodnie z tradycją wybrano królową i króla balu. W tym roku zostali nimi: Marta Fijałkowska i Jarosław Perzyński. Były też konkursy taneczne. Statuetkę mistrzyni kankana otrzymała Krystyna Antoszek, a najlepszym tancerzem wybrano Marka Brudnickiego. Specjalną niespodziankę stanowił jubileuszowy tort.

 

Link do galerii zdjęć

 

Link do galerii zdjęć

Link do galerii zdjęć

Gratulacje i życzenia