Fundacja „Centrum Rozwoju Medycyny” we współpracy z Ministrem Zdrowia realizuje cykl szkoleń na rzecz poprawy przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pacjentów 60+. W ramach tego programu do Sierpca przyjechał dr Piotr Trzciński. Spotkał się z uczestnikami Ośrodków Terapii Ruchowej działających przy Ognisku TKKF „Kubuś”. Zgodnie z ustaleniami badań prowadzonych w Polsce jedynie połowa pacjentów w sposób prawidłowy przestrzega zaleceń terapeutycznych. Prowadzi to do znaczącego obniżenia skuteczności terapii, powikłań jak i do strat finansowych szacowanych na 6 mld zł. Pan doktor pokazywał przyczyny i skutki niestosowania się do zaleceń lekarzy. Uświadamiał, że nie warto leczyć się na własną rękę, czerpiąc wiedzę z internetu czy od sąsiadki. Zapowiedział kolejną wizytę w Sierpcu. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał pudełko na leki.

 

Link do galerii zdjęć