ZASADY I PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PODCZAS JESIENNEGO MARSZU ZDROWIA

SIERPC, 10.10.2020 r.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem uczestników, prosimy o stosowanie się do ustaleń poniższych zasad:

1. Uczestniczyć w Marszu mogą wyłącznie osoby, u których nie ma podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19. Nie występują objawy takie jak: kaszel, gorączka, duszności, osłabienie, katar, nagła utrata węchu/smaku, objawy zapalenia spojówek (swędzenie/ pieczenie/ zaczerwienione oczy), biegunka, wymioty, ból gardła itp. W ciągu ostatnich dwóch tygodni nie występowały u nich i innych domowników symptomy wirusa COVID-19.

2. Tam, gdzie tylko to możliwe, należy zachować odstęp minimum 1,5 m.

3. Jeżeli nie występuje możliwość zachowania odstępu, zachodzi obowiązek noszenia maski lub przyłbicy osłaniającej usta i nos.

4. Należy unikać kontaktu rąk z twarzą.

5. Przy kaszlu i kichaniu zasłanianie ust zgiętym łokciem .

6. Należy unikać bezpośredniego kontaktu przy powitaniu.

8. Należy unikać powstawania miejsc/sytuacji zmuszających do tworzenia się ścisłych skupisk osób/zbliżania się.

9 Uczestnicy są świadomi konsekwencji związanych z istnieniem ryzyka zarażenia koronawirusem COVID-19 w związku z przebywaniem wśród innych osób i ryzyka zarażenia swoich najbliższych tj.: obowiązku odbycia kwarantanny przez uczestnika i wszystkich członków rodzin uczestników uczęszczających na zajęcia oraz osób, z którymi miały one kontakt itp., ryzyka utraty zdrowia i życia w/w osób, wystąpienia utraty dochodów itp.

10. Uczestnicy akceptują, że organizatorzy nie biorą odpowiedzialności materialnej i prawnej za ewentualne skutki wywołane zarażeniem uczestników lub innych osób.